Informace pro rodiče

ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára

Informace

Co potřebují děti ve školce:

- do třídy budou mít děti vhodné lehké oblečení ( pracovní ), uzavřené bačkory
- oblečení na pobyt venku : tepláky, mikinu, tričko, kraťasy, obuv dle počasí
- v zimním období dávejte prosím dětem palcové rukavice, děkujeme
- pyžamo na spaní

Dovážení:
- všechny děti, které dojíždějí autobusem, budou mít na zádech batůžek a na krku peněženku
- každé ráno jezdí s dětmi paní učitelky ze zastávky Sídlišťe Lhotka v 6:22 h.a zpáteční cestu s dětmi také absolvují paní učitelky autobusem v 16.10 h.ze zastávky Rybník MŠ až na Sídliště Lhotka

Placení školného:
- děti, které chodí denně : 190,- Kč ( měsíčně )
- děti, které nepřijdou do školky ani jednou v měsíci : 120,- Kč ( měsíčně )
- úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15.dne kalendářního měsíce

Stravné:
- platí se vždy na měsíc dopředu
- obědy se odhlašují den předem (do 13 hodin),nejpozději však do 7.15 h.v daný den ráno na tel. čísle 465 533 394 nebo písemně na email: msjidelnarybnik@seznam.cz
- stravné na jeden den v MŠ je 30,- Kč ( svačinka, oběd, svačinka )

Režim dne

Režim dne : malé oddělení

6.50 - 8.20 scházení dětí ve třídách, volné hry, individuální práce, pohybové aktivity, výtvarné činnosti, námětové hry,
8.20 - 9.05 ranní cvičení,pohybové hry,hygiena, svačina
9.05 - 9.30 didakticky zacílené činnosti ve skupinkách i individuálně
9.30 - 11.15 příprava na pobyt venku, pobyt venku
11.15 - 11.45 oběd
11.45 - 12.00 rozcházení dětí po obědě, příprava na odpočinek 12.00 - 12.30 čtení z dětských knížek 12.30 - 14.15 odpočinek, klidné činnosti
14.15 - 15.30 zájmové činnosti, svačinka
15.30 - 16.00 sledování pohádek, rozcházení dětí

Režim dne : velké oddělení

6.50 - 8.30 scházení dětí ve třídách, volné hry, individuální práce s dětmi, pohybové aktivity výtvarné činnosti, námětové hry
8.30 - 9.15 ranní cvičení, pohybové hry, hygiena, svačina
9.15 - 9.45 didakticky zacílené činnosti ve skupinách i individuálně
9.45 - 11.30 příprava na pobyt venku, pobyt venku
11.30 - 12.00 oběd
12.00 - 12.30 čištění zubú, rozcházení dětí po obědě, příprava na odpočinek
12.30 - 13.00 čtení z dětských knížek
13.00 - 14.30 odpočinek, klidné činnosti(pexeso, puzzle, prohlížení knih, omalovánky, kreslení)
14.30 - 15.30 zájmové činnosti,svačina
15.30 - 16.00 rozcházení dětí, sledování pohádek
Tento režim lze přizpůsobit potřebám dětí, nechat je dohrát si. Děti se mohou kdykoliv napít připraveného čaje nebo zajít na WC. Děti docházejí do MŠ do 8.30 hod. a potom se budova zamyká. Po té se do budovy lze dostat po zazvonění. V poledne je školka otevřena od 12.00 hod. do 13.00 hod., odpoledne se otevírá budova ve 14.45 hod.

ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Poslední aktualizace 20.9.2017
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Odkazy:
Město Česká Třebová Obec Rybník

 

Ubytování Jeseníky | Jednoúčelové Stroje | Internet Česká Třebová, Rybník | Skupinové ubytování Jeseníky | Mentální kouč pro sportovce